TYÖNÄYTTEET

Olen valinnut työnäytteisiin itselleni merkittävimmät työt 13 toimintavuoden aikana. Mikäli haluat kuulla enemmän


Konseptit ja prototyypit

Avantouimareiden toiminnan kehittäminen, Tornion Latu ja Polku 2022

Kaupunkimuotoilu-kurssin tehtävänä oli kehittää ulkona viihtymistä talviaikaan. Ehdotin avantouimareille viipymän pidentämisen kehittämistä opiskelijatyönä. 

Työni lähti tiedon keruusta työpajalla sekä havainnoimalla. Näistä syntyneiden oivallusten perusteella ideoin yhteisöllisyyttä lisääviä toimintoja, joilla ulkoilun viipymää voitaisiin pidentää. Ideoista tehtiin prototyyppi, joka hyväksytettiin uimareilla.

Hyvinvointipuiston ideakonsepti, Tornion kaupunki 2022

Tornion kaupunki tilasi ideakonseptityön hyvinvointipuiston suunnittelun lähtökohdaksi. Kokoaminen aloitettiin lähtötiedon keruulla, jossa kartoitettiin olemassa olevia toimintoja ja työpajalla kohderyhmien sekä tilaajan tarpeita. sekä ideoitiin näiden pohjalta malli ja teema puiston. Työhön kuului isompi työpaja sekä kaksi testauspajaa. Työ oli kolmen opiskelijan opiskelijatyö.

Vakka is­tutus­tuot­teet, Jarkimo Oy 2018

Jarkimo lähti kehittämään omia näyttävia ja toimivia puunistutusettejä sekä istutuslaatikoita kuluttaja-asiakkaille. 

Toimin projektissa suunnittelijana tuotekehityksessä ja tuotteistuksessa sekä pakkauksen ja myyntipisteen suunnittelussa.


Julkaisut, raportit ja selvitykset

Lähde! -manuaali, Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke, 2023

Tehtäväni hankkeessa oli mallintaa testattua taidekummitoimintaa sekä projektitaiteilijatoimintaa, ja koota toiminnot palvelumuotoilumenetelmin yksiin kansiin. Lopputuotokseksi saatiin konsepti voimauttavan taiteen ammattilaisesta, taidekummista, sekä taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävästä taiteilijasta, projektitaiteilijasta. 

Manuaalin voi ladata TÄÄLTÄ

Kiertokoulu-katselmointi, Lapin AMK, 2020

Kiertotaloutta on järjestelmällisesti pyritty integroimaan sisään Lapin AMKin insinööriopintoihin. Integraation onnistumisesta haluttiin ulkopuolisen asiantuntijan arvio, joka toimi onnistumisen yhtenä mittarina.

Toteutin katselmoinnin tutustumalla opintosuunnitelmien tavoitteisiin ja kuvauksiin sekä tekemällä laajan haastattelukierroksen kohde- ja sidosryhmille. Katselmoinnin myötä saatiin kerättyä myös uusia ideoita organisaation kehittämistoimintaan.

Lapin Kullan Voimala -selvitys, Tornion Kaupunki, 2011

Tornion kaupungin tilasi esiselvityksen historiallisen lämpökeskuksen uudesta elämästä luovan alan käytössä. Voimala sijaitsi lakkautetun panimoalueen sisällä. 

Kokosin selvityksen sitoutuneiden käyttäjien ja tilan tarpeiden pohjalta. Projektissa tehtiin tiedonkeruu, ja kuntoarvio sekä ehdotukset luonnoskuvineen sekä laskelmineen. 


Näyttelyt ja tilasuunnittelut

Hii­li­kä­den­jäl­kiä Rajalla -näyttely, 2021

Kauppakeskus Rajalla kiin­teis­tö­no­mis­ta­jan sekä siellä toimivien yritysten esittely kohti hiilineutraaliutta. Näyttelyyn koottiin kauppakeskuksen yritysten konkreettiset ympäristöä huomioivat toiminnot fyysisin esinein ja tekstikuvauksin. Tehtäväni oli näyttelyn suunnittelu ja toteutus. Toteutus tapahtui yhteistyössä Pirjo Saarelan kanssa.

Jouluikkuna Rajalla, 2020

Rajalla -kauppakeskuksen tunnelmallisen jouluikkunan suunnittelu ja toteutus teemalla "Metsän joulu". Se oli yhteistyöprojekti Kuvataiteilija Pirjo Saarelan ja Tekstiiliartenomi Merja Sammalniemen kanssa.

RajaLentoon! Kauppakeskus Rajalla ja Meri-Lapin ilmailukerhot 2019

Meri-Lapin ilmailukerhojen (4 kpl) kanssa ideoitu ja toteutettu ilmailuaiheinen näyttely kauppakeskuksessa. Näyttely toteutettiin valokuvin, ääniraidoin sekä tarinoin. Myös oikea purjelentokone hinattiin kauppakeskuksen kattoon.


Kaupunkitapahtumat ja tapahtumatuotanto

Entiset Nuoret Rajalla, Kauppakeskus Rajalla 2019

Osallistavan senioritapahtuman suunnittelu ja toteutus kauppakeskukseen. Tapahtuman suunnittelu ja tuotanto yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa.


Meri-Lapin Ruokamessut, LähiruokaLappi ry. 2014

Lähiruokamessujen tapahtumatuottaminen Pohjanrannan tilalla, joissa näytteilleasettajia 60 ja yleisöä n. 5 000. Messusihteerin työt suunnittelusta toteutukseen.

Messujen jälkeen aloitin aktiivijäsenenä ja myöhemmin toimin hallituksen jäsenenä. Kirjoitin myös Leader-hankkeen TUNNEtta LÄHIRUOKAan. 

Ihan Pihalla!  kolmiosainen ta­pah­tu­mar­ja, Tornion kaupunki 2014

1. Keväällä julkistettiin Ihan Pihalla! -kilpailu, jossa haettiin luovia toteutuksia kaupunkikorttelien elävöittämiseksi.

2. Kesäkuussa perustettiin Kontti Pihalla! -kaupunkitaidekeskus, joka toimi esimerkkinä ja apuna pihojen luovassa suunnittelussa.

3. Sarja päättyi syksyllä yhteisölliseen valotapahtumaan Valoilmiöön. 


Brändityöt

Tyttöjen talo®, Neiot, Rovaniemi 2021

Tyttöjen talon brändin vahvistamiseen haluttiin apuja. Aloitimme työn tarinallistamisen avulla. Projektiin kuului tarinan merkitys, asiakasprofiilit, arvolupaukset, sekä ohjeistus asiakastarinoiden kirjoittamiseen. 

Ekoviherrakentajat, Jarkimo 2019

Ym­pä­ris­tö­ra­ken­nus­yri­tys Jarkimo halusi profiloitua vahvemmin eko­vi­her­ra­ken­ta­jik­si. Brändäys tehtiin Yrityksen TUNTU-menetelmällä. Tuotteistaminen, arvolupaus, asiakaspolku ja graafinen materiaali, tiedotteet, osallistavat menetelmät sekä brändikäsikirja. Työ rahoitettiin Business Finlandin Innovaatiosetelillä.

Arktinen Heimo, 2018

Arktisen heimon projektissa kehitimme luonnontuoteperheen brändiä. Brändityö sisälsi tarinallistamisen, pakkausmateriaalit, graafisen ilmeen, asiakastestaukset sekä TUNTU -käsikirjan asiakaskokemusten hallintaan. Brändityö rahoitettiin Business Finlandin Innovaatiosetelillä.


Koulutukset, sparraukset ja työpajat

Yrityksen TUNTU™

Yrityksen TUNTU -menetelmä auttaa yrityksiä kehittämään asiakaskokemuksiaan osallistavasti ja mieleenpainuvasti. Yrityksen TUNTU pajoja on vedetty seuraaville tahoille:

 • Kainuun maa­seu­tu­mat­kai­lu­yrit­tä­jät tekivät opintomatkan Lapin matkailukohteisiin, jossa punaisena lankana toimi Yrityksen TUNTU.

 • Pohjois-Suomen matkailuoppaille maistiainen TUNTU-menetelmästä. Päivän painotuksena, miten saadaan opastus eläväksi ja mieleenpainuvaksi.

 • 6 SENCES paja; asiakaskokemus aistielämyksin YIE-hankkeen osallistujille.

Tarinallistamisen pajoja on vedetty mm. seuraaville tahoille:

 • REDU:n LappiLuxus matkailuyrittäjille
 • Lapin AMK:n MyStory matkailuyrityksille
 • Lapin YO:n Lapista käsin käsityöyrittäjille
 • Lapin YO:n Lapinlehmä yhteinen bränditarina
 • Lapin AMK:n Digital Fast Track Arvolupauksesta tarinaksi
 • Lapin YO:n ReStartUp palveluyrittäjille
 • Lapin AMK:n lähiruokahanke lä­hi­ruo­kay­rit­tä­jil­le
 • Lapin AMK:n Asiakkaan Aika Napapiirin yrittäjille

Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli Circula

Circula®-peli on innostava ja hauska tapa tutustua kiertotelouteen. Sen ovat luoneet SYKLI, Nuori Yrittäjyys ry, Sakky ja Omnia. Olen vetänyt Lapin AMK:lle Circula-pelejä, joissa osallistujina on ollut sekä opiskelijaryhmiä että sidosryhmiä. 

Innostustyöpajat kylille

Kylille suunnattujen työpajojen tavoitteena on ollut avata mieltä uusille kokeiluille ja innostaa alueen toimijat mukaan kehittämään omaa kyläänsä kyläläisten ja yhdessä toisten kylien kanssa. Usein pajan teemana on ollut löytää kylien erottuvuustekijät ja jäsennellä kylien päätuotteet sekä tukevat tuotteet.

 • Majakka ry:n kylien palvelutuotannon kehityshanke. 

 • Kolarin kunnan luonnontuotehanke-hankkeen "Valoisten kesäöiden kasvattamaa sinulle" haettiin tuotteille erottuvuustekijöitä

 • Outakaira Tuottahman Kylätalot -kylien sydämet ja Erottuvien kylien myy(tä)vät palvelut

 • Maupertuiksen jalanjäljillä, Maupertuis-Seura.

© 2023 Stooriteller
Puh. +358 40 585 0248
Email. stooriteller@gmail.com 
Kaikki oikeudet pidätetään. 
Luo kotisivut ilmaiseksi!