TYÖNÄYTTEET

Edellisten nettisivujen palveluntarjoaja lopetti yllättäen toimintansa, joten jouduin pikaisesti rakentamaan uuden sivuston. Lisään työnäytteitä toimeksiantojen välillä. Kiitos kärsivällisyydestäsi!


Konseptit ja prototyypit

Avantouimareiden toiminnan kehittäminen, Tornion Latu ja Polku 2022

Kaupunkimuotoilu-kurssin tehtävänä oli kehittää ulkona viihtymistä talviaikaan. Ehdotin avantouimareille viipymän pidentämisen kehittämistä opiskelijatyönä. 

Työ lähti tiedon keruusta työpajalla sekä havainnoimalla. Näistä syntyneiden oivallusten perusteella ideoin yhteisöllisyyttä lisääviä toimintoja, joilla ulkoilun viipymää voitaisiin pidentää.

Hyvinvointipuiston ideakonsepti, Tornion kaupunki 2022

Ideakonseptin kokoaminen aloitettiin lähtötiedon keruulla, jossa kartoitettiin olemassa olevia toimintoja ja työpajalla kohderyhmien sekä tilaajan tarpeita. sekä ideoitiin näiden pohjalta malli ja teema puiston. Työhön kuului isompi työpaja sekä kaksi testauskierrosta. Työ oli kolmen opiskelijan opiskelijatyö.

Vakka is­tutus­tuot­teet, Jarkimo Oy 2018

Jarkimo lähti kehittämään omia näyttävia ja toimivia puunistutusettejä sekä istutuslaatikoita kuluttaja-asiakkaille. 

Toimin projektissa suunnittelijana tuotekehityksessä ja tuotteistuksessa sekä pakkauksen ja myyntipisteen suunnittelussa.


Julkaisut, raportit ja selvitykset

Lähde! -manuaali, Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke, 2023

Tehtäväni hankkeessa oli mallintaa testattua taidekummitoimintaa sekä projektitaiteilijatoimintaa, ja koota toiminnot palvelumuotoilumenetelmin yksiin kansiin. Lopputuotokseksi saatiin konsepti voimauttavan taiteen ammattilaisesta, taidekummista, sekä taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävästä taiteilijasta, projektitaiteilijasta. 

Manuaalin voi ladata TÄÄLTÄ

Kiertokoulu-katselmointi, Lapin AMK, 2020

Kiertotaloutta on järjestelmällisesti pyritty integroimaan sisään Lapin AMKin insinööriopintoihin. Integraation onnistumisesta haluttiin ulkopuolisen asiantuntijan arvio, joka toimi onnistumisen yhtenä mittarina.

Toteutin katselmoinnin tutustumalla opintosuunnitelmien tavoitteisiin ja kuvauksiin sekä tekemällä laajan haastattelukierroksen kohde- ja sidosryhmille. Katselmoinnin myötä saatiin kerättyä myös uusia ideoita organisaation kehittämistoimintaan.

Lapin Kullan Voimala -selvitys, Tornion Kaupunki 2011

Tornion kaupungin tilasi esiselvityksen historiallisen lämpökeskuksen uudesta elämästä luovan alan käytössä. Voimala sijaitsi lakkautetun panimoalueen sisällä. 

Kokosin selvityksen sitoutuneiden käyttäjien ja tilan tarpeiden pohjalta. Projektissa tehtiin tiedonkeruu, ja kuntoarvio sekä ehdotukset luonnoskuvineen sekä laskelmineen. 


Näyttelyt ja tilasuunnittelut

Hii­li­kä­den­jäl­kiä Rajalla -näyttely, 2021

Kauppakeskus Rajalla kiin­teis­tö­no­mis­ta­jan sekä siellä toimivien yritysten esittely kohti hiilineutraaliutta. Näyttelyyn koottiin kauppakeskuksen yritysten konkreettiset ympäristöä huomioivat toiminnot fyysisin esinein ja tekstikuvauksin. Tehtäväni oli näyttelyn suunnittelu ja toteutus. Toteutus tapahtui yhteistyössä Pirjo Saarelan kanssa.

Jouluikkuna Rajalla, 2020

Rajalla -kauppakeskuksen tunnelmallisen jouluikkunan suunnittelu ja toteutus teemalla "Metsän joulu". Se oli yhteistyöprojekti Kuvataiteilija Pirjo Saarelan ja Tekstiiliartenomi Merja Sammalniemen kanssa.

RajaLentoon! Kauppakeskus Rajalla ja Meri-Lapin ilmailukerhot 2019

Meri-Lapin ilmailukerhojen (4 kpl) kanssa ideoitu ja toteutettu ilmailuaiheinen näyttely kauppakeskuksessa. Näyttely toteutettiin valokuvin, ääniraidoin sekä tarinoin. Myös oikea purjelentokone hinattiin kauppakeskuksen kattoon.


Kaupunkitapahtumat ja tapahtumatuotanto

Entiset Nuoret Rajalla, Kauppakeskus Rajalla 2019

Osallistavan senioritapahtuman suunnittelu ja toteutus kauppakeskukseen. Tapahtuman suunnittelu ja tuotanto yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa.


Meri-Lapin Ruokamessut, LähiruokaLappi ry. 2014

Lähiruokamessujen tapahtumatuottaminen Pohjanrannan tilalla, joissa näytteilleasettajia 60 ja yleisöä n. 5 000. Messusihteerin työt suunnittelusta toteutukseen.

Messujen jälkeen aloitin aktiivijäsenenä ja myöhemmin toimin hallituksen jäsenenä. Kirjoitin myös Leader-hankkeen TUNNEtta LÄHIRUOKAan. 

Ihan Pihalla!  kolmiosainen ta­pah­tu­mar­ja, Tornion kaupunki 2014

1. Keväällä julkistettiin Ihan Pihalla! -kilpailu, jossa haettiin luovia toteutuksia kaupunkikorttelien elävöittämiseksi.

2. Kesäkuussa perustettiin Kontti Pihalla! -kaupunkitaidekeskus, joka toimi esimerkkinä ja apuna pihojen luovassa suunnittelussa.

3. Sarja päättyi syksyllä yhteisölliseen valotapahtumaan Valoilmiöön. 


Koulutukset, sparraukset ja työpajat


Brändäykset

© 2023 Stooriteller
Puh. +358 40 585 0248
Email. stooriteller@gmail.com 
Kaikki oikeudet pidätetään. 
Luo kotisivut ilmaiseksi!