ELINAN STOORI

PALVELUMUOTOILU

Olen toiminut palvelumuotoiluratkaisuja tarjoavana yrittäjänä pää- ja sivutoimisesti 13 vuoden ajan. Pohjani muotoiluajattelulle sain Lapin Elämysteollisuuden Osaamiskeskuksen sertifioituna Elämyskouluttajana. LEOn elämystalousteorian inspiroimana kehitin matalamman riman asiakaskokemusten kehittämistyökalun, Yrityksen TUNTU -menetelmän. Nyt Muotoilija YAMK-opinnoissani olen vahvistanut muotoiluprosessin osaamistani ja oppinut myös itsestäni lisää. 

KESTÄVÄ KEHITYS & VASTUULLISUUS

Arvomaailmani perustuu ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvointiin. Tämä näkyy kestävän kehityksen mukaisina valintoina: kierrätys on osa arkeani ja uudet hankinnat pyrin löytämään käytettynä tai mahdollisimman laadukkaina. Olenkin 90-luvun "viherpiipertäjä", jota nykymaailmassa kutsutaan tiedostavaksi ihmiseksi.

Aloitin yritystoimintani liikeidealla, jossa suunnittelin yritysten toimitiloja hyödyntämällä vanhaa ja tuunaamalla asioita uuteen käyttöön. Myöhemmin olen pyrkinyt työskentelemään mahdollisimman paljon kestävän kehityksen tehtävissä sekä yrittäjänä että palkkatyössä.

TULEVAISUUKSIEN ENNAKOINTI, LUOVUUS JA INNOVOINTI

Minulla on hyvä ongelmanratkaisukyky ja innostun herkästi uusista ilmiöistä. Yrittäjäurani varrella minun onkin todettu eläväni edellä aikaani, ja tämä on hankaloittanut myyntiäni; usein on helpompaa tehdä totutulla tavalla kuin kokeilla epävarmaa uutta. Tästä syystä yritystoimintani liikeidea on lähes poikkeuksetta ollut eri kuin myymäni palvelut. Sisustussuunnittelun sijaan minulta on tilattu osallistavia innovointityöpajoja sekä kaupunkitapahtumia, ja asiakaskokemusten kehittämisen sijaan minulta on ostettu pääasiassa tarinallistamisen palveluita

Siksi ei liene ihme, että Muotoilun opinnoissani höyrähdin tulevaisuuksien ennakointiin - jopa niin että lopulta päädyin vaihtamaan puolivalmiin opinnäytetyöni elämyksellisen ennakoinnin aiheeseen. Ajattelen, että tulevaisuuksien ennakointi on yksi tärkeä palikka palvelumuotoiluprosessissa ja koen että luovan ratkaisukykyni sekä ihmisistä kiinnostuneen luonteeni johdosta minulla on tässä minulla vielä annettavaa.

© 2023 Stooriteller
Puh. +358 40 585 0248
Email. stooriteller@gmail.com 
Kaikki oikeudet pidätetään. 
Luo kotisivut ilmaiseksi!