ELINAN STOORI

Aloitin yrittäjäurani yrityksessä tuunaustoimisto iLme. Idealistisena yrittäjäraakileena minulla oli ajatus tuunata yritystiloja ja -ilmeitä luovalla otteella hyödyntäen vanhaa uuteen käyttötarkoitukseen. Halusin lisätä innostusta ja kestävää kehitystä yrityksiin unohtamatta kuitenkaan niiden syvimpiä asiakasviestejään.

Tuunaustoimiston liikeidea syntyi edellä aikaansa, joten sitä tuli kehittää helpommin lähestyttäväksi. Parisen vuoden päästä syntyi iLme innorooms Oy. Keskityin uudella brändillä järjestämään ideointityöpajoja ja osallistavia kaupunkitapahtumia. Halusin elävöittää kaupunkikuvaa ja luoda WAU-kokemuksia ihmisille.

Ihmisten kokemusmaailma on aina kiehtonut minua, joten opiskelin LEO Elämyskouluttajaksi ja kehitin matalamman riman kokemustyökalun, Yrityksen TUNTU -menetelmän. Asiakaskokemusten kehittämisessä merkittävänä osana toimii aito tarina, ja pian huomasin, että yritystoimintani päätuotteeksi asettui tarinallistamisen koulutukset.

Liiketoimintani on perustunut koko kaarensa ajan palvelumuotoiluun, joten elämäntilanteeni salliessa päätin syventää osaamistani Muotoilijan YAMK-opintoilla. Opiskelutehtäväni ovat olleet käytännönläheisiä ja ne on totetutettu toimeksiantoina kaupunkimuotoilun ja hyvinvoin­ti­muo­toi­lun tehtävissä. Nyt, opinnäytetyötä kirjoittaessani ajattelen, että hankkimallani tiedolla, keräämälläni kokemuksella sekä um­pi­re­hel­li­syy­del­lä­ni voin auttaa yhteisöjä kehittymään entistä asia­kas­läh­töi­sem­mik­si ja kokemuksellisemmiksi.

© 2023 Stooriteller
Puh. +358 40 585 0248
Email. stooriteller@gmail.com 
Kaikki oikeudet pidätetään. 
Luo kotisivut ilmaiseksi!