OMAA YRITTÄJÄPOLKUA VUODESTA 2010

Nimeni on Elina Tellervo Stoor eli StooriTeller – idearikas, oivaltava sekä määrätietoinen Muotoilija YAMK-opiskelija Torniosta. Autan organisaatioita löytämään oikeat haasteensa, ja sitä kautta kulkemaan kohti uudenlaisia tavoit­tei­taan. Vahvuuteni on kääriä ratkaisut sekä sanallisesti että visuaalisesti ymmärrettävään muotoon, eli helposti lähestyttävään pakettiin. Mikäli etsit projektiisi samalla luovaa ja humaania innovaattoria sekä insinöörimäistä tuotekehittäjää, niin 

Ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä. Joskus nimi on enne.
Ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä. Joskus nimi on enne.

PALVELUT

PALVELUMUOTOILU

Aloitin syksyllä 2022 Muotoilija YAMK opinnot Metropoliassa. Opiskelen siis käyttäjälähtöistä suunnittelua ja valmistun syksyllä 2023.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu lähtee saatavilla olevan tiedon keruusta, jonka avulla varmistamme, että olemme kehittämässä juuri oikeita asioita. Muotoilijalla on laaja menetelmäsalkku, jossa jokaiselle vaiheelle löytyy omat välineensä. Tuloksena syntyy uudenlainen asiakaslähtöinen konsepti.

Suunnittelen ja toteutan erilaisia muotoilun kehittämisprojekteja fasilitoinnista palveluiden kehittämiseen raikkaalla ja luovalla otteella.

VIESTINTÄ

Näen, että tarinallistaminen on si­säl­tö­mark­ki­noin­tia, eli aitoihin asioihin perustuvaa viestintää. Tarinallistamisen menetelmäni perustuu tuotteen ja tekijän yhteiseen, tunteita herättävään tarinaan.

Jokaisella meillä on tarinamme kerrottavana, josta on löydettävissä ne raskaat ja inhimmilliset vaiheet sekä niistä syntyneet oivallukset ja myötäpuhurit. Allekirjoitan sanononnan: totuus on tarua ihmeellisempää.

Olen tarinallistamisen kouluttaja ja kirjoitan sekä yritysten että tuotteiden tarinoita. Tuotan myös tekstisisältöjä muun muassa nettisivuille.

VASTUULLISUUS

Arvot punnitaan valintojen kautta - yleensä uuden hankinnan ja vanhasta luopumisen yhteydessä.

Minulle on tärkeää, että valinnat tehdään vastuullisesti, eli huomioidaan luonto, ihmiset ja eläimet. Käsittelenkin kaikissa tehtävissäni moraaliarvoja.

Olen päässyt kiertotalouden kautta toteuttamaan arvomaailmaani. Olen työskennellyt hankkeissa, suunnitellut ja rakentanut näyttelyitä sekä koonnut julkaisuja että raportteja juuri näillä osa-alueilla. Opintojeni myötä olen sukeltanut tulevaisuuksien ennakoinnin maailmaan, jossa ajatellaan, että meillä on vastuu myös tulevista sukupolvista ja menetelmien avulla voimme vaikuttaa tulevaisuuteen.

ELINAN STOORI

... tästä syystä yritystoimintani liikeidea on lähes poikkeuksetta ollut eri kuin myymäni palvelut. Sisustussuunnittelun sijaan minulta on tilattu osallistavia innovointityöpajoja sekä kaupunkitapahtumia, ja asiakaskokemusten kehittämisen sijaan minulta on ostettu pääasiassa tarinallistamisen palveluita . Siksi ei liene ihme....

VIIMEISIMMÄT TYÖT


Lähde! -manuaali, Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke, 2023

Tehtäväni hankkeessa oli mallintaa testattua taidekummitoimintaa sekä projektitaiteilijatoimintaa, ja koota toiminnot palvelumuotoilumenetelmin yksiin kansiin. Lopputuotokseksi saatiin konsepti voimauttavan taiteen ammattilaisesta, taidekummista, sekä taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävästä taiteilijasta, projektitaiteilijasta.

Avantouimareiden toiminnan kehittäminen, Tornion Latu ja polku 2022

Kaupunkimuotoilu-kurssin tehtävänä oli kehittää ulkona viihtymistä talviaikana. Lähdin kehittämään viipymää jo ulkona liikkuvien osalta pidemmäksi. 

Työ lähti tiedon keruusta työpajan merkeissä, joiden perusteella tiedot analysoitiin. Kerätyn tiedon ja havintojen perusteella ideoin yhteisöllisyyttä lisääviä toimintoja, joilla voitaisiin lisätä ulkoilun viipymää.

Hyvinvointipuiston ideakonseptin kehittäminen, Tornion kaupunki 2022

Tornion kaupunki tilasi ideakonseptiluonnoksen hyvinvointipuiston ideaksi ja teemaksi. Konseptin kokoaminen aloitettiin lähtötiedon keruulla, jossa kartoitettiin olemassa olevia toimintoja, kohderyhmien tarpeita sekä ideoitiin näiden pohjalta uusia malleja. Työhön kuului isompi työpaja sekä kaksi pienempää testauspajaa. Työ oli kolmen opiskelijan opiskelijatyö.

© 2023 Stooriteller
Puh. +358 40 585 0248
Email. stooriteller@gmail.com 
Kaikki oikeudet pidätetään. 
Luo kotisivut ilmaiseksi!