OMAA YRITTÄJÄPOLKUA VUODESTA 2010

Nimeni on Elina Tellervo Stoor eli StooriTeller – idearikas, oivaltava sekä määrätietoinen Muotoilija YAMK-opiskelija Torniosta. Autan organisaatioita löytämään oikeat haasteensa, ja sitä kautta kulkemaan kohti uudenlaisia tavoit­tei­taan. Vahvuuteni on kääriä ratkaisut sekä sanallisesti että visuaalisesti ymmärrettävään muotoon, eli helposti lähestyttävään pakettiin. Mikäli etsit projektiisi samalla luovaa ja humaania innovaattoria sekä insinöörimäistä tuotekehittäjää, niin 

Ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä. Joskus nimi on enne.
Ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä. Joskus nimi on enne.

PALVELUT

PALVELUMUOTOILU

Aloitin syksyllä 2022 Muotoilija YAMK opinnot Metropoliassa. Opiskelen siis käyttäjälähtöistä suunnittelua ja valmistun syksyllä 2023.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu lähtee saatavilla olevan tiedon keruusta, jonka avulla varmistamme, että olemme kehittämässä juuri oikeita asioita. Muotoilijalla on laaja menetelmäsalkku, jossa jokaiselle vaiheelle löytyy omat välineensä. Tuloksena syntyy uudenlainen asiakaslähtöinen konsepti.

Suunnittelen ja toteutan erilaisia muotoilun kehittämisprojekteja fasilitoinnista palveluiden kehittämiseen raikkaalla ja luovalla otteella.

VIESTINTÄ

Näen, että tarinallistaminen on si­säl­tö­mark­ki­noin­tia, eli aitoihin asioihin perustuvaa viestintää. Tarinallistamisen menetelmäni perustuu tuotteen ja tekijän yhteiseen, tunteita herättävään tarinaan.

Jokaisella meillä on tarinamme kerrottavana, josta on löydettävissä ne raskaat ja inhimmilliset vaiheet sekä niistä syntyneet oivallukset ja myötäpuhurit. Allekirjoitan sanononnan: totuus on tarua ihmeellisempää.

Olen tarinallistamisen kouluttaja ja kirjoitan sekä yritysten että tuotteiden tarinoita. Tuotan myös tekstisisältöjä muun muassa nettisivuille.

VASTUULLISUUS

Arvot punnitaan valintojen kautta - yleensä uuden hankinnan ja vanhasta luopumisen yhteydessä.

Minulle on tärkeää, että jokaisessa valintatilanteessa huomioidaan luonto, ihmiset ja eläimet. Käsittelenkin kaikissa tehtävissäni arvoja.

Olen päässyt kiertotalouden ja kulttuurihyvinvoinnin kautta toteuttamaan arvomaailmaani. Olen työskennellyt hankkeissa, suunnitellut sekä rakentanut näyttelyitä ja koonnut julkaisuja sekä raportteja juuri näillä osa-alueilla.


ELINAN STOORI

Aloitin yrittäjäurani yrityksessä tuunaustoimisto iLme. Idealistisena yrittäjäraakileena minulla oli ajatus tuunata yritystiloja ja -ilmeitä luovalla otteella hyödyntäen vanhaa uuteen käyttötarkoitukseen. Halusin lisätä innostusta ja kestävää kehitystä yrityksiin unohtamatta kuitenkaan niiden syvimpiä asiakasviestejään...

VIIMEISIMMÄT TYÖT


Lähde! -manuaali, Lähde! Taiteesta osallisuutta -hanke, 2023

Tehtäväni hankkeessa oli mallintaa testattua taidekummitoimintaa sekä projektitaiteilijatoimintaa, ja koota toiminnot palvelumuotoilumenetelmin yksiin kansiin. Lopputuotokseksi saatiin konsepti voimauttavan taiteen ammattilaisesta, taidekummista, sekä taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävästä taiteilijasta, projektitaiteilijasta.

Avantouimareiden toiminnan kehittäminen, Tornion Latu ja polku 2022

Kaupunkimuotoilu-kurssin tehtävänä oli kehittää ulkona viihtymistä talviaikana. Lähdin kehittämään viipymää jo ulkona liikkuvien osalta pidemmäksi. 

Työ lähti tiedon keruusta työpajan merkeissä, joiden perusteella tiedot analysoitiin. Kerätyn tiedon ja havintojen perusteella ideoin yhteisöllisyyttä lisääviä toimintoja, joilla voitaisiin lisätä ulkoilun viipymää.

Hyvinvointipuiston ideakonseptin kehittäminen, Tornion kaupunki 2022

Tornion kaupunki tilasi ideakonseptiluonnoksen hyvinvointipuiston ideaksi ja teemaksi. Konseptin kokoaminen aloitettiin lähtötiedon keruulla, jossa kartoitettiin olemassa olevia toimintoja, kohderyhmien tarpeita sekä ideoitiin näiden pohjalta uusia malleja. Työhön kuului isompi työpaja sekä kaksi pienempää testauspajaa. Työ oli kolmen opiskelijan opiskelijatyö.

© 2023 Stooriteller
Puh. +358 40 585 0248
Email. stooriteller@gmail.com 
Kaikki oikeudet pidätetään. 
Luo kotisivut ilmaiseksi!